Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκίνησε η καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές!Ότι χρειάζεται να ξέρετε!!

  
 Kανονικά θα δοθεί και φέτος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα! Όπως και τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις πόλεις τους (με κάποιες προϋποθέσεις) μπορούν να πάρουν το επίδομα των 1.000 ευρώ.Σε επικοινωνία που είχαμε μάθαμε πως ήδη υπάρχουν κάποιες εφορίες που καταβάλουν το επίδομα, ενώ άλλες θα ξεκινήσουν να το δίνουν μετά τις 15 Φεβρουαρίου.Όσοι δικαιούστε το επίδομα, θα πρέπει να παραλάβετε το απαραίτητο πιστοποιητικό από την γραμματεία της σχολής σας.


Τι χρειάζεται για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

- Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από ιστοσελίδα του Υπ.  Παιδείας


Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους ΔΟΥ και να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, έχουν οι οικογένειες φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από την κύρια κατοικία τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς επίσης και για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα προβλέπεται ότι διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ακόλουθες:
 
 • Ο φοιτητής να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.
 • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν περισσότερο από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Οι πόλεις και περιοχές αυτές θεωρούνται αυτοτελείς πόλεις.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.
 • Οι γονείς των φοιτητών πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χορήγησή του στις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία των εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση, η οποία έχει ταυτόχρονα και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να αναζητηθεί από τη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία κατοικεί η οικογένειά του. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν το φωτοαντίγραφο δεν είναι επικυρωμένο από άλλη Αρχή η επικύρωσή του μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
 • Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Εάν ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό καθώς και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο. Η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
 • ****(δεν το αναφέρει στο site του Υπ. Παιδείας αλλά είναι κι αυτό μία προϋπόθεση)
  Δικαίωμα για το στεγαστικό επίδομα έχουν φοιτητές που είχαν επιτυχία στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων (αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές)
 • *****Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτητές φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Τμήμα.
 

Τι χρειάζεται για το πιστοποιητικό φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

 • Για να μπορέσετε να πάρετε το επίδομα θα πρέπει να πάτε στη γραμματεία σας και να ζητήσετε το πιστοποιητικό για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και αυτό πρέπει να γίνει στο πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2012!
 • Αίτηση για το πιστοποιητικό χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν οι φοιτητές που είχαν επιτυχία στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων.
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν μόνο αίτηση για να τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
 • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του Τμήματος εκ των οποίων ως πρώτο προσμετράται το έτος εισαγωγής.
 • Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτητές φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Τμήμα.

 • mycampus.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΔΕΝ ΒΡΊΖΟΥΜΕ Ή ΠΡΟΣΒΆΛΟΥΜΕ,ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΜΕΣΩΣ